Prijava na Študentski dan

Izbran način plačila: bančno nakazilo

Ime

Priimek

Datum rojstva

E-mail

Telefonska številka

Naslov stalnega prebivališča

Poštna številka

Kraj

Država

Dokazilo o statusu
Do kotizacije za Študentski dan so upravičeni samo študenti, ki so v tekočem letu vpisani v študijski program. Prosimo, naložite kopijo potrdila o vpisu za tekoče študijsko leto.

Naslov za izdajo računa, če je drugačen od naslova stalnega prebivališča

Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?

*V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju obrazca nas kontaktirajte na kongres@dps.si.