Zgodnja prijava

Udeležencem kongresa so na voljo različne vrste kotizacij: navadna, popust za člane DPS, brezposelne, upokojene in študente. Pogoj za uveljavitev popusta je ustrezno dokazilo o statusu (član DPS, brezposeln, upokojenec ali študent I. oz. II. stopnje), ki ga priložite ob sami prijavi. Dokazilo (npr. fotokopijo potrdila o statusu študenta) naložite znotraj elektronske prijavnice na za to namenjenem mestu, pri čemer velikost datoteke ne sme presegati 1 MB.

Izberite vrsto prijave