Plenarni predavatelji

Izr. prof. dr. Katja Košir

Univerza v Mariboru, Slovenija

Doc. dr. David Modic

Univerza v Ljubljani, Slovenija

Dr. Peter Janjušević

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Doc. Dr. Aleš Bučar Ručman

Univerza v Mariboru, Slovenija

Dr. Metka Shawe-Taylor

Surrey and Boarders Partnership NHS Trust, Združeno kraljestvo