Doc. Dr. Aleš Bučar Ručman

Univerza v Mariboru, Slovenija

Doc. Dr. Aleš Bučar Ručman

Univerza v Mariboru, Slovenija

Biography

Doc. Dr. Aleš Bučar Ručman
Fakulteta za varnostne vede
Univerza v Mariboru
_
Aleš Bučar Ručmanje docent s področja sociologije na Fakulteti za varnostne vede, Univerza v Mariboru. Njegovo raziskovanje vključuje sociologijo odklonskosti, s poudarkom na raziskovanju povezave med migracijami in kriminaliteto, sekuritizacijo mednarodnih migracij, kriminalizacijo priseljencev in beguncev. Raziskoval je življenje Evropejcev na Japonskem in njihovo zaznavanje/povezavo s kriminaliteto; vodil je raziskavo o posebnih oblikah trgovine z ljudmi v Sloveniji; izvaja pa tudi raziskavo o družbeni izključenosti/vključenosti invalidov (raziskava o zlorabah parkirnih mest rezerviranih za invalide skozi pogled družbene solidarnosti). Je avtor/so-avtor številnih publikacij (monografij, raziskovalnih poročil in znanstvenih člankov). Njegova zadnja knjiga Migracije in kriminaliteta: Pogled čez meje stereotipov in predsodkov je bila izdana pri Založbi ZRC SAZU (2014).
_

PREDAVANJE

Posledice sekuritizacije in militarizacije upravljanja z migracijami v Evropi: Primer begunskih migracij skozi Slovenijo 2015/16

Sredi septembra 2015 so v Slovenijo prišli prvi begunci in drugi migranti, ki so potovali po t.i. Balkanski poti proti severnim delom Evrope. Do takrat razmere niso bile zaznane kot »naša težava«, vendar se je stanje drastično spremenilo po oktobru 2015, ko je prišlo večje število ljudi. To je bil trenutek, ko je avtor pričel s svojim terenskim raziskovanjem (opazovanjem z udeležbo, intervjuji/pogovori) v začasnih namestitvenih/registracijskih centrih in na mejnih prehodih v Sloveniji v jeseni/zimi 2015. Kasneje je to dopolnil še z analizo političnega, medijskega in civilnodružbenega diskurza. Avtor zaključuje, da se je odnos in percepcija razmer spremenila iz humanitarne in demokratične v razumevanje razmer kot grožnjo varnosti Sloveniji. To sovpada tudi z uporabo restriktivnih in avtoritarnih ukrepov. Nadzor sta prevzela policija in vojska.  Najbolj očitna demonstracija sekuritizacije in militarizacije humanitarnih migracij je namestitev rezilne žice na celotni meji s Hrvaško. Ukrepi in javni diskurz so vodili v moralno paniko pri delu javnosti. V zaključnem delu predstavitve se avtor naveže na predstavitev razmer skozi pogled različnih vključenih skupin: nadzornikov (policistov in vojakov), prostovoljcev, medijev, splošne (kibernetske) javnosti in seveda beguncev.