Prispevki

Povzetki prispevkov (Objavljeno: 16. september 2019)

Vrste prispevkov

  • Plenarna predavanja. Predstavitve inovativnih raziskav ali praktičnih izkušenj na specifično temo. Trajanje plenarnega predavanje je omejeno na 45 minut ter dodatnih 15 minut za vprašanja in diskusijo.
  • Kratke predstavitve. Predstavitev prispevkov enega ali več soavtorjev. Trajanje vsakega prispevka je omejeno na 15 minut ter dodatnih 5 minut za vprašanja in diskusijo. Posamezni prispevki bodo glede na vsebinsko podobnost združeni v več skupin po predlogu programskega odbora.
  • Posterji. S posterji predstavljamo ugotovitve kratkih raziskav ali iznajdljivih praks, ki so predstavljene na velikem natisnjenem posterju. Za avtorje bodo organizirane 60-minutne predstavitve posterjev, kjer bodo v vodenih predstavitvah avtorji imeli 5 minut časa za predstavitev svojega posterja, udeleženci konference pa bodo imeli možnost diskusije z avtorji. Avtorje posterjev vljudno prosimo, da pripravijo izroček posterja za zainteresirane udeležence. Največji dovoljen format posterjev je pokončni A0: širina 841mm × višina 1189 mm.
  • Simpoziji. Simpozij sestavlja tri do šest predstavitev in vključujejo vodjo simpozija. Na simpoziju so predstavljena poročila raziskav, inovativna praksa in/ali nove teoretične perspektive na določeno temo. Vsak simpozij traja 90 minut, kar vključuje čas za diskusijo. 

Simpozij prijavi vodja simpozija, ki v prijavi napiše povzetek vsebine, navede sodelujoče govorce ter okvirno temo predstavitve vsakega govorca. Vsak posamezni govorec lahko nato izvede tudi ločeno prijavo svojega prispevka, ki je del simpozija, pri čemer mora biti iz prijave jasno razvidno, h kateremu simpoziju spada.

  • Delavnice. V vsaki delavnici eksperti praktično predstavijo določeno temo oz. metodo, kjer udeleženci dobijo izkušnjo iz prve roke. Delavnica traja 90 minut, vključujoč uvod, glavno aktivnost in diskusijo.
  • Okrogle mize. Na okrogli mizi skupina ljudi sodeluje v intenzivni diskusiji in debati na izbrano temo.
  • Panelne predstavitve. Panelne predstavitve vključujejo do pet strokovnjakov, ki izmenjujejo poglede na izbrano temo ali izziv. Diskusija bo modelirana s strani vodje panelnih predstavitev.

Objava prispevkov v reviji Psihološka obzorja

Povzetki prispevkov vseh vrst predstavitev (posterjev, ustnih predstavitev in vabljenih govorov) bodo objavljeni v reviji Psihološka obzorja. V uredniškem odboru avtorje prispevkov tudi vzpodbujamo k predložitvi rokopisov za objavo v Psiholoških obzorjih.

Psihološka obzorja so uradna znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije. V reviji  so objavljeni prispevki z vseh področij psihologije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Avtorji prispevkov so torej psihologi in nepsihologi, ki s svojega strokovnega vidika pišejo o problemih, ki se dotikajo psihologije. Poudarek je na aktualnih psiholoških temah oziroma problematiki. Revija skuša vzpodbujati razvoj empiričnih in teoretičnih psiholoških raziskav v Sloveniji in tudi širše s poročanjem in kritičnim pregledovanjem izvirnih raziskav, teoretičnih tem, metodoloških novosti in novejših strokovnih izkušenj. Po eni strani skuša revija vzpodbujati objavo zanimivih izvirnih znanstveno-raziskovalnih prispevkov, ki bi zanimali psihologinje in psihologe, po drugi strani pa prispevke, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju v praksi in o drugih praktičnih izkušnjah, priporočilih, mnenjih ter dilemah. Psihološka obzorja so indeksirana v Scopusu, Academic OneFile (Gale – Cengage Learning) in PsycINFO.

Udeležba na kongresu

Za vse aktivne udeležence kongresa so na voljo različne vrste *kotizacij

*Opomba: Plačilo kotizacije je pogoj za predstavitev sprejetega prispevka na kongresu.