Program

Povzetki prispevkov (Objavljeno: 16. september 2019)

Četrtek, 19.9.2019

7:30 – 9:00 | Registracija

posodobljeno 19. 9. 2019

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:00 (odmor)

11:00 - 12:30

12:30 - 13:45 (kosilo)

13:45 - 14:45

14:50 - 15:50

15:50 - 16:20 (odmor)

16:20 - 17:50

17:50 - 18:00 (odmor)

18:00 - 19:30

KONGRESNA DVORANA

[OTVORITEV] Pozdravni nagovori

Marko Vrtovec, predsednik DPS

Alenka Kovač Arh, Direktorat za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje RS

Prof. dr. Bojan Musil, predsednik Programskega odbora

KONGRESNA DVORANA

[KEYNOTE] Doc. dr. David Modic | Psihologija prepričevanja in medmrežje

Odmor (30 min)

BELA DVORANA [DELAVNICA] Osnove uporabne psihofiziologije in metode bio/neurofeedbacka | Vodja: Nika Pušenjak Dornik

RUMENA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Obrazi nasilja – Mi in oni drugi 
  Robert Masten
 • Vidiki računalniško posredovane komunikacije in agresija na socialnih omrežjih 
  Špela Romih, Bojan Musil
 • Kompleksnost izvorov in pristopov k motnjam vedenja otrok in mladostnikov, ki se odražajo v nasilnem vedenju 
  Tomaž Vec
 • Afektivni učinki branja novic 
  Timotej Glavač, Nejc Plohl, Bojan Musil

ZELENA DVORANA | [OKROGLA MIZA] Kako v vrtcih in šolah uspešno preprečevati in ustavljati nasilje? | Sodelujoči: Mateja Štirn, Melita Zagorc Vegelj

KONGRESNA DVORANA | [SIMPOZIJ] Novi testi za merjenje kognicije in metakognicije, razviti na Oddelku za psihologijo v Ljubljani | Vodja: Anja Podlesek

Kosilo

KONGRESNA DVORANA

[KEYNOTE] dr. Metka Shawe-Taylor | Obvladovanje agresije v psihiatričnih bolnišnicah

[ODPRT PROBLEMSKI PROSTOR] Prenova kodeksa poklicne etike psihologov – Kaj je novega? | Moderira: Vita Poštuvan

ZELENA DVORANA | Aktivni odmor v pisarni – prikaz vaj in razgibavanje | Tina Jeromen

BELA DVORANA | [DELAVNICA] Psihološki in družbeni miti o pozitivni samopodobi | Vodji: Aleksandra Meško, Nuša Klinar

RUMENA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Projekt Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela kot dodana vrednost karierni orientaciji šolske svetovalne službe
  Mojca Arh, Darja Potočnik Kodrun, Maja Zovko Stele, Tatjana Dolinšek, Karl Destovnik
 • Psihološke posledice in spoprijemanje ravnateljev ob prejemanju anonimih pisanj
  Gaja Škerlj, Eva Boštjančič
 • Stres in izgorelost
  Tina Bončina
 • Z obvladovanjem in preprečevanjem psihosocialnih dejavnikov tveganj na delovnem mestu do boljšega duševnega zdravja zaposlenih
  Katja Novak, Julija Peklar

ZELENA DVORANA| [SIMPOZIJ] Uporabnost in učinek kognitivnih treningov v različnih populacijah | Vodja: Karin Bakračevič

KONGRESNA DVORANA | [SIMPOZIJ] Pojavnost medvrstniškega nasilja pri slovenskih osnovnošolcih in preventivni program NEON | Vodja: Sonja Pečjak

Odmor (10 min)

BELA DVORANA | [DELAVNICA] Metakognitivni trening – predstavitev teoretičnih izhodišč in izkustvena delavnica | Vodje: Katarina Strah, Iris Kračun, Ajda Škerjanc

RUMENA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Predstavitev rezultatov in implikacij šolske raziskave o medvrstniškem nasilju
  Ajda Erjavec Bartolj
 • Izkušnje spolnega nasilja, ki jih imajo slovenski osnovnošolci
  Tanja Šraj, Mateja Štirn
 • »Fazaniranje«: sprejem dijakov-novincev ali nasilje nad njimi?
  Sonja Pečjak, Tina Pirc
 • Socialni položaj romskih učencev v šoli
  Irena Adlešič in Tina Dović

ZELENA DVORANA | [DELAVNICA] Logosinteza in uporaba v praksi | Vodja: Tina Bončina

KONGRESNA DVORANA | [SIMPOZIJ] Psihologija v poklicem razvoju učiteljev | Vodja: Katja Košir

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Petek, 20.9.2019

7:30 – 8:30 | Registracija 

ZELENA DVORANA | Jutranja telovadba s Tino Jeromen (30 min)

posodobljeno 19. 9. 2019

8:30 - 9:30

9:30 - 9:45 (odmor)

9:45 - 11:15

11:15 - 11:30 (odmor)

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00 (kosilo)

14:00 - 15:30

15:30 - 15:45 (odmor)

15:45 - 17:45

17:45 - 18:00 (odmor)

18:00 - 19:00

20:00 - 21:30 (slavnostna večerja)

KONGRESNA DVORANA

[KEYNOTE] dr. Peter Janjušević | Socialno-kognitivni dejavniki agresivnega vedenja mladostnikov

Odmor (15 min)

KONGRESNA DVORANA | [SIMPOZIJ] Prepoznavanje različnih zlorab in nasilja v športu | Vodja: Tina Jeromen

ZELENA DVORANA | [SIMPOZIJ] Preprečevanje odklanjanja šole – preventivni projekt Svetovalnih centrov | Vodja: Peter Janjušević

MODRA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Osebe, vključene v probacijo ter njihovo duševno zdravje
  Melita Zver
 • Ali bi Kajn ubil Abla, če bi bil po poklicu psiholog?
  Metoda Maj
 • Zasvojitvena dinamika nasilnih, zlorabljajočih odnosov in relacijska družinska terapija
  Tanja Žekš
 • Prilagoditvene spretnosti in duševno zdravje otrok in mladostnikov z živčno-mišičnimi boleznimi
  David Gosar, Petra Lešnik Musek, Lejla Košmrlj, Vesna Krkoč, Tamara Meško

RUMENA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Prevention of youth dating violence in Zadar County: A project collaboration between the County Institute of Public Health and the Department of Psychology at the University of Zadar
  Vera Ćubela Adorić, Dora Srdelić Ljubičić, Jelena Zubčić
 • Agresivnost in nasilje pri neposrednem delu z mladostniki in otroki iz vzgojnega zavoda
  Uroš Bertoncelj
 • Agresivnost – pomoč otrokom, mladostnikom s čustveno-vedenjskimi motnjami in njihovim staršem
  Marjeta Dečman
 • Nasilje, spolno nasilje ter obravnava oseb vključenih v probacijo
  Melita Zver

BELA DVORANA [DELAVNICA] Osnove uporabe neinvazivne metode za stimulacijo možganov z napravo za transkranialno električno stimulacijo tDCS (Sooma) | Vodja: Nika Pušenjak Dornik

Odmor (15 min)

KONGRESNA DVORANA | [SIMPOZIJ] | Samomorilno vedenje – prakse javnozdravstvenega in družbenega preučevanja in preprečevanja | Vodja: Vita Poštuvan

ZELENA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE] 

 • Strokovne dileme glede uvedbe posebnih varovalnih ukrepov
  Bohak Tadeja
 • Medgeneracijski prenos travme in razvoj čustvenega ter psihičnega nasilja v družini
  Romana Čolič
 • Izrazi agresije v psihoterapiji
  Emil Benedik
 • Možnosti skupinske psihoterapevtske obravnave na enoti za intenzivno psihiatrično zdravljenje
  Darja Škrila Čuš, Borjana Kremžar Jovanović

MODRA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE] 

 • So se učne navade mladostnikov in njihova samopodoba v zadnjih 20 letih spremenile?
  Dušica Boben, Nika Knez, Marjeta Trstenjak
 • Evalvacija šolskega preventivnega programa To sem jaz
  Nataša Sedlar Kobe, Dušica Boben, Ksenija Lekić, Alenka Tacol, Nuša Konec Juričič, Petra Tratnjek, Domen Kralj, Saška Roškar
 • Vpliv okoljskih dejavnikov tveganja na psihopatološke simptome predšolskih otrok skozi prizmo teorije omrežij
  David Gosar, Rok Holnthaner
 • Zasvojenost z digitalno tehnologijo: Resen izziv?
  Špela Selak, Petra Belina 

BELA DVORANA | [DELAVNICA] | TOP 20: Kako v pedagoški praksi koristno uporabljati psihološka načela učenja in poučevanja? | Vodji: Mojca Juriševič, Rena F. Subotnik

Kosilo

KONGRESNA DVORANA

[KEYNOTE] Izr. prof. dr. Katja Košir | Psihosocialni dejavniki medvrstniškega nasilja: spodbujanje spoštljivih odnosov kot način preprečevanja nasilnega vedenja in viktimizacije

Odmor (15 min)

ZELENA DVORANA | [SIMPOZIJ] Novi trendi v proučevanju dvojne kariere | Vodja: Saša Cecić Erpič

MODRA DVORANA | [OKROGLA MIZA] Stanje psihodiagnostike v Sloveniji: izzivi in rešitve | Vodja: Nataša Troha

RUMENA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Kako uspešni smo pri prepoznavi otroških laži?
  Tina Mervic, Matija Svetina
 • Razlike med storilci in storilkami kaznivega dejanja umora
  Sabina Brodar Kaplja
  Stopnja konflikta med staršema ter čustvene in vedenjske težave otrok ob razvezi staršev
  Anja Andrejč
 • Drzni ali počasni vozniki – kaj nas bolj spravlja v stres?
  Nika Knez, Dušica Boben, Marjeta Trstenjak

BELA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Opolnomočenje uporabnika in delovanje po protokolih ob pojavu nasilja
  Eva Ristič, Maša Šemrov
 • Obravnava agresivnosti v procesu dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi
  Maša Šemrov, Eva Ristič
 • Odnos do pornografskih vsebin pri mladostnikih in njihovih starših
  Sabina Čepon, Urška Fekonja
 • Kaj pridobimo v podjetju, ko zaposlimo mladega s posebnimi potrebami?
  Darja Potočnik Kodrun, Vid Zalar

LOBI | [PREDSTAVITEV NOVIH KNJIG]

Odmor (15 min)

ZELENA DVORANA

[ODPRT PROBLEMSKI PROSTOR]  Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja – kje smo zdaj? | Mooderira: Andreja Mikuž

KONGRESNA DVORANA

Slavnostna večerja

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Sobota 21.9.2019

7:30 – 8:30 | Registracija 

ZELENA DVORANA | Jutranja telovadba s Tino Jeromen (30 min)

posodobljeno 19. 9. 2019

8:30 - 9:30

9:30 - 9:45 (odmor)

9:45 - 11:15

11:15 - 11:30 (odmor)

11:30 - 13:00

13:00 - 13:30 (malica)

13:30 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 16:20 (zaključek)

16:30 - 18:00 (Občni zbor DPS)

KONGRESNA DVORANA

[KEYNOTE] Doc. dr. David Modic | Psihologija informacijske varnosti

Odmor (15 min)

KONGRESNA DVORANA | [OKROGLA MIZA] Sodno izvedenstvo v družinskih zadevah – Kje smo |Sodelujoči: Metoda Maj, Igor Areh, Marjeta Dečman, Robert Masten, Matija Svetina, Frida Burkelc

ZELENA DVORANA | [SIMPOZIJ] Novi pristopi k proučevanju izgorelosti | Vodja: Sara Tement

MODRA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Medvrstniško nasilje: nadarjeni učenci in učenci s posebnimi potrebami v vlogi žrtev nasilja
  Urška Žerak, Špela Brezovar, Mojca Juriševič
 • Identifikacija različnih skupin udeležencev medvrstniškega nasilja glede na pogostost nasilnega vedenja in viktimizacije z uporabo latentne analize profilov
  Tina Pivec, Katja Košir, Marina Horvat
 • Delavnice za zmanjševanje medvrstniškega nasilja pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju
  Damjana Goličnik
 • Preprečevanje in obravnava medvrstniškega nasilja v osnovni šoli – perspektiva šolske psihologinje
  Melita Zagorc Vegelj

BELA DVORANA | [DELAVNICA] Predstavitev baterije nevropsiholoških testov Cognitive Basic Assessment (COGBAT) – Vienna test system (VTS) | Vodja: Dušica Boben

Odmor (15 min)

KONGRESNA DVORANA | [SIMPOZIJ] Samomorilno vedenje – prakse preučevanja in preprečevanja med ranljivimi in/ali ogroženimi skupinami | Vodja: Vita Poštuvan

MODRA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Projekt Prehod mladih kot podaljšana roka pri celostni obravnavi mladih pacientov
  Jasna Pinoza, Barbara Zupančič, Darja Potočnik Kodrun
 • Mladi in motivi za vojaški poklic
  Nataša Troha, Maja Krašovec, Nuša Gorenak
 • Preventivno psihološka dejavnost varovanja zdravja: Povezanost perceptivno-motoričnih sposobnosti v stresnem okolju in osebnostnih značilnosti
  Matej Čeh, Marija Molan

BELA DVORANA [DELAVNICA] Uporaba računalniškega kognitivnega terapevtskega programa RehaCom in njegovih hitrih presejalnih testov | Vodja: Nika Pušenjak Dornik

Malica (30 min)

KONGRESNA DVORANA

[OKROGLA MIZA] Sistemske oblike nasilja na delovnem mestu in ohranjanje poklicne identitete psihologov zaposlenih na CSD | Vodja: Tamara Mijatović

KONGRESNA DVORANA | [SIMPOZIJ] Odtujevanje, manipulacije in oblike prikritega nasilja | Vodja: Tamara Mijatović

ZELENA DVORANA | [SIMPOZIJ] Raziskovanje dinamičnih psiholoških procesov s pomočjo pametnih telefonov | Vodja: David Gosar

MODRA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Osebnostno-motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju v srednji šoli
  Mojca Čerče
 • Veljavnost in zanesljivost slovenske priredbe testa Ocena ustvarjalnega potenciala (EPoC)
  Mojca Juriševič, Nataša Fabjančič, Tatjana Grad Grošelj, Manca Kavčič, Nada Liplin, Nina Mesner, Anja Milekšič, Judita Slabe, Božena Stritih, Nena Weithauser Plesničar, Maruša Zabukovec, Polona Zupan, Urška Žerak, Todd Lubart
 • Inkluzivno izobraževanje: Izgubljene generacije za dobrobit prihodnosti?
  Bor Sojar Voglar
 • Povezanost izvršilnih funkcij, metakognicije in samoregulacije
  Simona Tancig

BELA DVORANA | [USTNE PREDSTAVITVE]

 • Vloga dodatne strokovne pomoči pri učencih s posebnimi potrebami
  Irena Adlešič, Tina Dović in Karmen Kržan
 • Nadarjeni učenci, delo z njimi v osnovni šoli in dosežki na tekmovanjih
  Irena Adlešič
 • Spodbujanje razvoja pismenosti pri romskih otrocih
  Tina Dović, Erika Koncilija
 • Stališča otrok in mladostnikov, študentov ter strokovnih delavcev v VIZ v zvezi z inkluzivnim poučevanjem in kulturno raznolikostjo
  Katarina Kocbek, Mateja Štirn, Anja Podlesek

KONGRESNA DVORANA

[Zaključek] Uradni zaključek kongresa

ZELENA DVORANA

!!! Občni zbor DPS !!!

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.