Dr. Metka Shawe-Taylor

Surrey and Boarders Partnership NHS Trust, Združeno kraljestvo

Dr. Metka Shawe-Taylor

Surrey and Boarders Partnership NHS Trust, Združeno kraljestvo

Biography

Dr. Metka Shawe-Taylor, specialistka klinične psihologije
Surrey and Boarders Partnership Foundation NHS Trust 
Združeno kraljestvo

Meta Shawe-Taylor je bila rojena v Sloveniji, kjer je diplomirala iz uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani. Na Royal Holloway, University of London je diplomirala in doktorirala iz psihologije. Specializacijo iz klinične psihologije je opravila na University of Surrey. Že 28 let dela kot klinična psihologinja v angleškem državnem zdravstvu. Vzporedno s tem delom je tudi vrsto let predavala klinično psihologijo in kognitivno-vedenjsko terapijo na University of Surrey, King College London in University of Sussex. Zdaj je Direktor za terapije pri Surrey and Boarders Partnership NHS Trust, ki pokriva zdravstvene usluge ljudem vseh starosti z duševnimi motnjami, motnjami v učenju in odvisnostmi od alkohola in drog, ki živijo v angleški pokrajini Surrey ali njeni okolici.

PREDAVANJE

Obvladovanje agresije v psihiatričnih bolnišnicah

Epizode akutnih duševnih motenj so pogosto povezane s povečanim tveganjem fizične agresije do sebe, drugih pacientov in do bolnišničnega osebja. Ocenjevanje, preprečevanje in obvladovanje agresije in drugih nevarnih vedenj zato predstavlja zelo pomemben del oskrbe v psihiatričnih bolnišnicah.

Večina pacientov na akutnih psihiatričnih oddelkih v bolnišnicah Angleške Državne Zdravstvene Službe (English National Health Service = NHS) imajo traumatične izkušnje medsebojnega nasilja in zlorabe. Njihova nasilna in agresivna vedenja do sebe in do drugih se lahko formulira znotraj konteksta teh izkušenj. Oskrba na psihiatričnih oddelkih mora biti bazirana na takih formulacijah.

Predavanje bo predstavilo model bolnišnične psihiatrične oskrbe, ki je baziran na pozitivnem obvladovanju tveganj in upošteva pacientove travmatične izkušnje (Trauma –informed care). Ta model oskrbe se vse bolj uveljavlja v akutnih psihiatričnih oddelkih angleškega državnega zdravstva.