Izr. prof. dr. Katja Košir

Univerza v Mariboru, Slovenija

Izr. prof. dr. Katja Košir

Univerza v Mariboru, Slovenija

Biography

Izr. prof. dr. Katja Košir
Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Oddelek za psihologijo
Maribor, Slovenija

Katja Košir je doktorica psihologije, kot visokošolska učiteljica je zaposlena na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Predava bodočim učiteljem, psihologom in (inkluzivnim) pedagogom, sodeluje pa tudi pri programu pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja za učitelje. Njeno raziskovalno delo sega pretežno na področje nekognitivnih dejavnikov učne uspešnosti, zlasti na področje socialnih odnosov v šoli – vrstniških odnosov ter odnosov med učitelji in učenci ter njihovega pomena za učno vedenje učencev in njihovega merjenja. Nekaj let je bila predstojnica Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na Pedagoški fakulteti. Kot izvajalka različnih izobraževanj za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja si prizadeva za prenos znanstvenih spoznanj v prakso in učinkovito povezovanje in sodelovanje med fakulteto in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Je pomožna urednica pri reviji Psihološka obzorja. Leta 2017 je prejela priznanje Pedagoškega inštituta in društva SLODRE za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja.