Doc. dr. David Modic

Univerza v Ljubljani, Slovenija

Doc. dr. David Modic

Univerza v Ljubljani, Slovenija

Biography

Doc. dr. David Modic
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Slovenija

AHEA, CTAC, SNRM (King’s College Cambridge)

Dr. David Modic, ekonomski psiholog, je gostujoči učitelj in raziskovalec na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Do leta 2017 je bil častni član Univerze v Exetru, pet let je raziskoval in vodil projekte v računalniškem laboratoriju univerze v Cambridgeu, je starejši član King’s College, Cambridge, gostujoči akademik na inštitutu za kriminologijo, Cambridge in nekdanji namestnik direktorja CamCERT (zadolžen za človeške vire). Ukvarja se s svetovanjem vladam o kibernetski kriminaliteti in varnosti (Brazilija, Estonija, Litva, Slovenija, Velika Britanija), vojski in podjetjem (WebSense, CallCredit, Octopus Group, itd.), prav tako pa, v sodelovanju s Kierenom Lovellom vodi hekatone in kibernetske vojne igre za javni in zasebni sektor.

PREDAVANJE

Psihologija prepričevanja in Medmrežje

Raziskave kažejo, da pripravljenost potencialne žrtve, da aktivno sodeluje v kiber-kriminalu pomembno vpliva na njeno dovzetnost. Vemo tudi, da na nivo aktivnega sodelovanja v lastni viktimizaciji vpliva več psiholoških mehanizmov. V tem predavanju bom najprej orisal nekatere psihološke mehanizme prepričevanja v kontekstu kiber-kriminalitete in se preko praktičnih primerov osredotočil na nedovoljene vdore v računalniške sisteme. Pokazal bom kako napadalci in branilci uporabljajo psihologijo pri svojih dejavnostih.